Referanser

Vi er er en naturlig samarbeidspartner når det kommer til betongsaging, kjerneboring, riving og meisling i Egersund, Stavanger, Sandnes og i resten av Rogaland. Vi jobber sammen med de fleste entreprenører i Rogaland. Ved å gjøre gode og solide jobber over flere år, har vi fått mange faste kunder, et godt rykte og stadig gode referanser.

Block Berge Bygg

Vi har nylig avsluttet et stort rehabiliteringsprosjekt på Kvadrat, der Sørvest Betongsaging hadde totalentreprisen på rivearbeidene. Dette var en betydelig jobb med riving av gulv, betongdekke og fliser. Min erfaring med Sørvest Betongsaging er at de alltid leverer 100%. De er enkle og greie å forholde seg til, løsningsorienterte og pålitelige. Jobben er ferdig til avtalt tid og til avtalt pris. Før denne jobben har jeg erfaring med Sørvest Betongsaging flere store og små oppdrag. Uansett størrelse på oppdraget leverer de som avtalt. De er også svært fleksible og snur seg fort når det er behov for det.

Frode Friestad
prosjektleder

Byggmester Sagen

Mitt samarbeid med Sørvest Betongsaging går mange år bakover i tid. Erfaringen er bare positiv. Små eller store oppdrag; vi kan stole på at jobben blir gjort. De stiller alltid opp. Folkene fra Sørvest Betongsaging er både faglig dyktige og ordentlige. Det er alltid ryddig og greit etter dem. Det siste store prosjektet vi har hatt sammen, er Godalen videregående skole. Her har de revet en etasje i tegl og betong og tatt ut masse. Alt er utført som avtalt. Folk å stole på!

Arne Reidar Rasmussen
prosjektleder

Simex Klima & Kulde

Sørvest Betongsaging har vært en god samarbeidspartner for oss de siste 15 årene. Det betyr at vi har lang erfaring med dem, og de er alltid til å stole på. Vi har hatt hele spekteret av jobber sammen. Fra store anlegg med krevende riveoppdrag til enkle kjerneboringsoppdrag, er erfaringen at Sørvest Betongsaging snur seg raskt når det er behov for det. Jobben gjøres alltid på beste faglige måte, og sluttføringen er topp. Det er alltid rent og ryddig når jobben gjort.

Øivind Voll
daglig leder

Noen av våre leveranser

KRISTIANSAND KOMMUNE
Leveranse: Kjerneboring og graving for radonbrennere for skoler og barnehager.
Oppdragsgiver: Kristiansand kommune

GLENCORE
Leveranse: Kjerneboring.
Oppdragsgiver: Veidekke

PREIKESTOLEN
Leveranse: Saging av trapp i fjell for sikrere tilkomst til Preikestolen.
Oppdragsgiver: Lysefjorden utvikling

GE LINDESNES
Leveranse: Boring og saging.
Oppdragsgiver: BRG entreprenør

NYE BRYNE KINO
Leveranse: Betongsaging, kjerneboring og innvendig gravearbeid.
Oppdragsgiver: SV Betong

EGON STAVANGER
Leveranse: Riving for bygging av ny uteservering.
Oppdragsgiver: Byggmester Sagen

OLIVIA TORGET
Leveranse: Betongsaging, kjerneboring og riving.
Oppdragsgiver: Veidekke

M44
Leveranse: Betongsaging, kjerneboring og riving.
Oppdragsgiver: Block Berge Bygg

BORETTSLAGET STORHAGEN
Leveranse: Utvidelse av døråpninger til heis
samt senking av heisgropen.
Oppdragsgiver: BATE

KVADRAT KJØPESENTER
Leveranse: Betongsaging, kjerneboring, riving,
graving, stripping av flis og gulvbelegg med mer.
Oppdragsgiver: Block Berge Bygg

HYDRO ALUMINIUM KARMØY
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
riving
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS

LYSEBOTN – KRAFTUTBYGGING
Leveranse: betongsaging, kjerneboring
Oppdragsgiver: Implenia

KILDEN KJØPESENTER
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider
Oppdragsgiver: Block Berge Bygg AS

AVINOR HELIKOPTERTERMINAL
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider
Oppdragsgiver: Byggmester Sagen AS

BERGELANDSGATA 30
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider
Oppdragsgiver: Bergeland Eiendom

HALLIBURTON
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider
Oppdragsgiver: Byggmester Sagen AS

STATOIL
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider, riving av fasader
Oppdragsgiver: Byggmester Sagen AS

LAGÅRDSVEIEN 115
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider, miljøsanering
Oppdragsgiver: AF Rogaland Entreprenør

AVINOR SIKRINGSBYGG
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider, miljøsanering
Oppdragsgiver: Avinor

GMDC
Leveranse: rivingsarbeider, betongsaging,
kjerneboring, miljøsanering
Oppdragsgiver: NCC AS

TINE BA, NYBYGG KVIA
Leveranse: betongsaging, kjerneboring
Oppdragsgiver: AS Jærentreprenør

HÅ HELSEHUS
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider, miljøsanering
Oppdragsgiver: AS Jærentreprenør

IKEA
Leveranse: betongsaging, kjerneboring,
rivingsarbeider, miljøsanering
Oppdragsgiver: Backe Bygg AS