Opprusting av Langevatn dam

På oppdrag fra Skanska startet Sørvest Betongsaging med sin del av opprustingen av Langevatn dam i november 2019. Langevatn dam er IVAR sitt suverent største vannbehandlingsanlegg og ligger utenfor Ålgård i Gjesdal kommune. Målet for Sørvest Betongsaging er å være ferdige på anlegget høsten 2020.
– Hver dag siden oppstarten har vi hatt flere medarbeidere her, opp til syv personer på en dag, forteller Dag Inge Slettebø, daglig leder i Sørvest Betongsaging.

FORSYNER ROGALENDINGENE MED VANN

300 000 rogalendinger blir i dag forsynt med drikkevann fra vannbehandlingsanlegget. Årlig leverer anlegget i overkant av 41 millioner kubikkmeter med vann. Anlegget henter ubehandlet vann fra Romsvatn/Stølsvatn i Bjerkreim og Storavatn i Gjesdal.

Folkeveksten i regionen gjør at det kreves mer vann, og kapasiteten på renseanlegget må økes. Derfor skal anlegget opprustes og målet er å øke kapasiteten fra 1500 til 3000 liter i sekundet i tillegg til å bedre kvaliteten.

STOR AKTIVITET

Bjerkreimsbedriften har fått i oppdrag å rive ut inventar, fjerne alle rør og utføre miljøsanering. Betongarbeiderne har utført wiresaging og rivning av betong og rør. Det er stor aktivitet på Langevatn dam i forbindelse med opprustingen.

En regnfull og kald vinterdag møter vi den erfarne betongarbeideren Arne Petter Mossige fullt utrustet for en krevende jobb. I dag utfører han wiresaging av store betongklosser som tidligere har holdt oppe vannrør.

 – Her inne skal det bli total renovert! Vår jobb er nå å rive ut alt av gulv, rør og andre betongelementer. Vi har revet flere etasjer her allerede og for min del har det kjekkeste med dette prosjektet vært at vi har jobbet med så varierte oppgaver. Vi har gjort litt av alt, forteller Arne Petter Mossige.

Sørvest Betongsaging har fått i oppdrag av Skanska å rive ut inventar, fjerne alle rør og utføre miljøsanering ved Langevatn dam.