Nødvendig prisstigning

Det skjer mye i verden nå for tiden. Noe av dette fører til betydelige økte kostnader for alle.  

Både drivstoffpriser og strømpriser har gått til himmels. Priser på verktøy og annet forbruksmateriell har steget i snitt med 40%. I tillegg har vi alle hatt våre utfordringer i forbindelse med Covid 19. 

I Sørvest Betongsaging har vi holdt samme priser siden 2012, men summen av alt som skjer rundt oss nå, fører dessverre til at vi må øke prisene med cirka 10%. Vi beklager dette. 

NB! Prosjekter som er i gang eller priset inn med gammel prisliste vil selvfølgelig ikke bli berørt. 

Med gode ønsker om en fin vår, 

Dag Inge Slettebø 
Sørvest Betongsaing