Riviningsrobot – Brokk 330

Dette er en maskin for de tunge oppgavene. Den brukes til klipping og meisling av betong. Den klipper opp til en halv meter tykkelse.