Kjerneboringsmaskin

Kjerneboring for ventilasjon i alle typer vegger.