Gassdrevet minilaster

Denne gassdrevne minilasteren brukes til inn- og uttransport av masse.