Bob cat

Dette er en kompakt laster til inn- og uttransport av masse.