Elektrisk maskinpark hos Sørvest Betongsaging

Nå har Sørvest Betongsaging blitt enda grønnere. En stor prosentandel av bedriftens maskiner har lenge vært elektrisk, men nå går bedriften mot en 100% fossilfri maskinpark. Nye og mer miljøvennlige maskiner av ypperste klasse er kjøpt inn. Maskinene kan kjøres fjernstyrt og har rikt med tilbehør som dekker de fleste arbeidsoppgaver.

Daglig leder i Sørvest Betongsaging, Dag Inge Slettebø, forteller at de nye elektriske lasterne og minidumperne vil bidra til en eksosfri arbeidsplass. – Folkene våre er vår viktigste resurs, og det at medarbeiderne våre har gode forhold på arbeidsplassen er viktig, forteller Slettebø.

Maskinene er kjøpt inn fra Dia-Job som er en av de ledende leverandørene av diamantverktøy og maskiner for saging, boring, sliping og fresing i betong, stein og asfalt i Norge.

– Det skjer mye på utstyrsfronten om dagen og det er viktig for oss å til en hver tid ha en oppdatert maskinpark. Når du velger Sørvest Betongsaging skal du være sikker på at folkene våre løser oppgaven, at vi har et grønt fokus og bruker det beste utstyret som finnes på markedet, avslutter daglig leder Dag Inge Slettebø.